Posts

ramp auto boot testen

Vernieuwing scharnieren van een autoschip

Na overweging met de manager van het schip, hebben we de scharnieren van de achterste ramp vernieuwd.
Vanwege Afrikaanse havens met veel deining, is de ramp blootgesteld aan enorme krachten.

Als gevolg daarvan waren er ernstige scheuren ontstaan in de scheepsromp.

Na verschillende gesprekken tussen de behandelende class surveyor, opzichter en onze begeleider werd een reparatie procedure overeengekomen en konden de reparaties.